วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเก่าดอนอะราง – บุรีรัมย์

ชื่อวัด : วัดเก่าดอนอะราง – บุรีรัมย์

รหัสวัด : 04310504006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 10/3/2554

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ดอนอะราง อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31210

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ