วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเก่าขาม – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเก่าขาม – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04340911001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2482

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2524

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เก่าขาม อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34260

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ