วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเก่ากลาง – อุบลราชธานี

ชื่อวัด : วัดเก่ากลาง – อุบลราชธานี

รหัสวัด : 04341002012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 5/6/2550

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 12 ต.ห้วยข่า อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ