วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกี๋ยงเหนือ – เชียงราย

ชื่อวัด : วัดเกี๋ยงเหนือ – เชียงราย

รหัสวัด : 03570305003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2461

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/7/2535

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ห้วยซ้อ อ.เชียงของ จ.เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ