วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกียบ – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดเกียบ – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05800804004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 1/3/2549

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หัวตะพาน อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ