วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะ – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดเกาะ – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640711003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 15/8/2557

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/5/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ