วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะ – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะ – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720507001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2358

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2496

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.วังหว้า อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ