วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะ – สงขลา

ชื่อวัด : วัดเกาะ – สงขลา

รหัสวัด : 05901102004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 7/10/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/11/2523

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ