วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะ – ระยอง

ชื่อวัด : วัดเกาะ – ระยอง

รหัสวัด : 02210503001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2155

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/6/2532

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ