วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะ – นครราชสีมา

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดเกาะ – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302001001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 30/12/2518

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ