วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะ – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเกาะ – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360108001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2323

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2325

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านเล่า อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ