วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะโตนด – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะโตนด – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220104002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2375

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 29/11/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.เกาะขวาง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ