วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะโคบ – พัทลุง

ชื่อวัด : วัดเกาะโคบ – พัทลุง

รหัสวัด : 05930604003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2481

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เกาะหมาก อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ