วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแหลมโพธิ์ – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดเกาะแหลมโพธิ์ – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650113002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/10/2543

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ