วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแมว – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะแมว – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220601004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 27/4/2541

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 7/12/2549

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 11 ต.ปากน้ำแหลมสิงห์ อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ