วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้ว – อำนาจเจริญ

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – อำนาจเจริญ

รหัสวัด : 04370506001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองสามสี อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ รหัสไปรษณีย์ 37290

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ