วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – สุรินทร์

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – สุรินทร์

รหัสวัด : 04321206001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 5/3/2512

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/5/2551

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ