วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – สุพรรณบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – สุพรรณบุรี

รหัสวัด : 02720706004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 12/7/2531

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.หัวโพธิ์ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ