วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้ว – สมุทรปราการ

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – สมุทรปราการ

รหัสวัด : 02110203003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/8/2545

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10560

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ