วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – พิจิตร

13 ธ.ค. 2023
19

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – พิจิตร

รหัสวัด : 02660901002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 29/11/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/12/2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.สากเหล็ก อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66160

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ