วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – นครสวรรค์

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – นครสวรรค์

รหัสวัด : 02600404005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2470

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 8/8/2556

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยร่วม อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ รหัสไปรษณีย์ 60110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ