วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – ชัยภูมิ

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – ชัยภูมิ

รหัสวัด : 04360307002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2525

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 8 ต.โคกมั่งงอย อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ รหัสไปรษณีย์ 36140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ