วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ว – กำแพงเพชร

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ว – กำแพงเพชร

รหัสวัด : 03620411006

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 19/9/2543

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.ปางมะค่า อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร รหัสไปรษณีย์ 62140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ