วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้วเวฬุวัน – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วเวฬุวัน – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240703002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2330

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/2/2538

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ดงน้อย อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ