วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วอรุณคาม – สระบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วอรุณคาม – สระบุรี

รหัสวัด : 02190401003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2459

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 13/7/2536

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี รหัสไปรษณีย์ 18150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ