วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม – ฉะเชิงเทรา

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสุวรรณาราม – ฉะเชิงเทรา

รหัสวัด : 02240602003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2374

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2515

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านซ่อง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ