วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วสุมังคลา – หนองบัวลำภู

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสุมังคลา – หนองบัวลำภู

รหัสวัด : 04390505002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2513

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ดงมะไฟ อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39270

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ