วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วสุทธาราม – เพชรบุรี

13 ธ.ค. 2023
16

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสุทธาราม – เพชรบุรี

รหัสวัด : 02760601001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2200

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2295

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ