วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วสามัคคี – พิจิตร

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสามัคคี – พิจิตร

รหัสวัด : 02660803004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 21/1/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/12/2560

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เขาเจ็ดลูก อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ