วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ – มหาสารคาม

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสว่างอารมณ์ – มหาสารคาม

รหัสวัด : 04440408008

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 7 ต.ศรีสุข อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ