วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้วสถาวร – ปราจีนบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วสถาวร – ปราจีนบุรี

รหัสวัด : 02250808004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2465

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 21/2/2539

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.หัวหว้า อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25140

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ