วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้ววนาราม – ร้อยเอ็ด

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ววนาราม – ร้อยเอ็ด

รหัสวัด : 04451011009

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2480

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45120

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ