วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้ววนาราม – บึงกาฬ

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้ววนาราม – บึงกาฬ

รหัสวัด : 62138010001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 22/3/2562

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ สรรเสริญ หมู่ที่ 9 ต.หนองเลิง อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ