วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ – พิษณุโลก

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์ – พิษณุโลก

รหัสวัด : 03650810001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2478

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 3/2/2546

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 2 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ