วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ – ชุมพร

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ – ชุมพร

รหัสวัด : 05860110002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 20/2/2517

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 10/2/2521

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.วังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ