วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะแก้วคงคาราม – นครราชสีมา

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วคงคาราม – นครราชสีมา

รหัสวัด : 04302105004

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2484

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2/3/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หมูสี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รหัสไปรษณีย์ 30130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ