วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะแก้วขวัญเมือง – หนองคาย

ชื่อวัด : วัดเกาะแก้วขวัญเมือง – หนองคาย

รหัสวัด : 04430207012

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 18/8/2551

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 4/12/2558

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ