วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเวียงทอง – สุราษฎร์ธานี

ชื่อวัด : วัดเกาะเวียงทอง – สุราษฎร์ธานี

รหัสวัด : 65184170001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 28/9/2565

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : –

ที่อยู่ : เลขที่ หัวเกาะ หมู่ที่ 1 ต.หัวเตย อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ