วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะเลิ่ง – พระนครศรีอยุธยา

13 ธ.ค. 2023
18

ชื่อวัด : วัดเกาะเลิ่ง – พระนครศรีอยุธยา

รหัสวัด : 02140701005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2317

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2400

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ