วันพฤหัสบดี, 25 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเรไร – อุตรดิตถ์

ชื่อวัด : วัดเกาะเรไร – อุตรดิตถ์

รหัสวัด : 03530114002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2366

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2371

ที่อยู่ : เลขที่ ทุ่ง หมู่ที่ 5 ต.แสนตอ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ รหัสไปรษณีย์ 53000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ