วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเพชร – นครศรีธรรมราช

ชื่อวัด : วัดเกาะเพชร – นครศรีธรรมราช

รหัสวัด : 05801611001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2472

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 26/1/2561

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 6 ต.เกาะเพชร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80170

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ