วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเปริด – จันทบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะเปริด – จันทบุรี

รหัสวัด : 02220602002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2449

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/8/2499

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.เกาะเปริด อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี รหัสไปรษณีย์ 22130

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ