วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเทโพ – อุทัยธานี

ชื่อวัด : วัดเกาะเทโพ – อุทัยธานี

รหัสวัด : 02610106003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 16/12/2537

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/1/2550

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 4 ต.เกาะเทโพ อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี รหัสไปรษณีย์ 61000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ