วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะเค็ดใน – ปราจีนบุรี

ชื่อวัด : วัดเกาะเค็ดใน – ปราจีนบุรี

รหัสวัด : 02250110002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2421

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 23/6/2553

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี รหัสไปรษณีย์ 25230

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ