วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะเกษวาริการาม – อุดรธานี

ชื่อวัด : วัดเกาะเกษวาริการาม – อุดรธานี

รหัสวัด : 04410403007

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2453

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 25/6/2544

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ