วันเสาร์, 22 มิถุนายน 2567

วัดเกาะเกรียง – ปทุมธานี

ชื่อวัด : วัดเกาะเกรียง – ปทุมธานี

รหัสวัด : 02130107005

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2365

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 1/7/2517

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12000

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ