วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะหินตั้ง – สุโขทัย

ชื่อวัด : วัดเกาะหินตั้ง – สุโขทัย

รหัสวัด : 03640713001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2400

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2420

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.เมืองบางขลัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 64110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ