วันพฤหัสบดี, 20 มิถุนายน 2567

วัดเกาะสุวรรณาราม – กรุงเทพมหานคร

ชื่อวัด : วัดเกาะสุวรรณาราม – กรุงเทพมหานคร

รหัสวัด : 01104203003

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2420

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 24/6/2541

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 3 ต.คลองถนน อ.สายไหม จ.กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ