วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

วัดเกาะสะอาด – ขอนแก่น

ชื่อวัด : วัดเกาะสะอาด – ขอนแก่น

รหัสวัด : 04401501001

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : ธรรมยุต

วันที่ตั้งวัด : 2412

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 22/6/2537

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 1 ต.หนองสองห้อง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40190

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ