วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

วัดเกาะสวาด – นราธิวาส

ชื่อวัด : วัดเกาะสวาด – นราธิวาส

รหัสวัด : 05960202002

ประเภทวัด : วัดราษฎร์

นิกาย : มหานิกาย

วันที่ตั้งวัด : 2380

วันที่ได้รับวิสุงคามสีมา : 2441

ที่อยู่ : เลขที่ หมู่ที่ 5 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96110

โทรศัพท์ :

เว็บไซต์ :

ประวัติ :

 

หากต้องการแก้ไขข้อมูล กรุณาส่งอีเมล์พร้อมแนบรายละเอียดมาได้ที่ cs@watthai.online

 

ที่มา : Open Data สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ